Tsanel ng komunikasyon

Mayroong dalawang pangunahing uri ng komunikasyon — Berbal at Di-Berbal. Sa sinaunang panahon, hindi pa na imbento ang wika. Kaya naman, gumamit ang mga sinaunang tao ng mga ukit sa bato, lengwahe ng katawan body languagemga simbolo, at iba pang di berbal na uri ng komunikasyon. Ngunit, pagkalipas ng panahon, marming pagbabago ang naganap.

Natutong sumulat ang mga tao at nabigyan ng kahulugan ang mas maraming simbolo at naging mas madali ang pag salin ng impormasyon.

Sa kasalukuyang panahon, ang pangunahing instrumento ng komunikasyon ay ang wika. Bukod rito, gumagamit rin ang mga tao ng pagsulat. Marami ring dahilan kung bakit mahalaga ang komunikasyon. Isa pamamagitan ng mahusay at maayos na pakikipag-usap at pakikisalamuha sa kapwa, mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan.

Higit pa rito, ang komunikasyon ay isa rin sa mga paraan upang ipahayag natin ang ating mga damdamin. Salamat sa inyong maiiging pagbabasa.

Aming sinisiguro ang pagserbisyo ng bago at pinaka-tinatangkilik na balita. Hanggang sa susunod na mga bagong balita mula dito lamang sa Philnews. Tagged as: ano ang komunikasyonAno Ang Komunikasyon Kahulugankomunikasyon tagalogkomuniskasyonkomuniskasyon halimbawa. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Social Icons. Date: November 17, To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up.

Download Free PDF. Joash Duldulao. Download PDF. A short summary of this paper. Ang komunikasyon ay nagbibigay-pagkakataon na simbolo. Relasyunal — di berbal na pagpapahiwatig ng 2.

Nagkakaroon ang tao ng ganap na kabatiran tungkol damdamin o pagtingin sa kausap.

tsanel ng komunikasyon

Napag-iisa kundi man ay napaglalapit ang dalawang Channel message - Decoding message - taong may hidwaan. Receiver message — Feedback- 5. Nakapagbabahaginan ang mga tao ng mga Encoding - ano ang mensahe, paano ipadadala, anu- kaalamang mahalaga at kailangan sa kanilang buhay.

Nauunawaan ng tao ang tamang paggamit ng daluyan ang gagamitin at ano ang inaasahang kanyang WIKA. Ito ay tumutukoy sa isang proseso ng pakikipag-ugnayan.

Mga elemento ng komunikasyon

At ang dami ng bilang ng mga kalahok sa proseso ng prosesong ito ay bumubuo ng interaksyon at ang bawat komunikasyon o lawak na sakop ng komunikasyon. Intrapersonal na Komunikasyon. Berbal na Komunikasyon.

Ito ay uri ng panaginip, meditasyon, kontemplasyon komunikasyon kung saan ang impormasyon ay a. Internal na Diskurso naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng mga b. Isahang Pasulat na Komunikasyon salita.

tsanel ng komunikasyon

Maaaring pasulat o pasalita. Isahang Pasalitang Komunikasyon 2. Di berbal na Komunikasyon. Ito ay uri ng 2.Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Nov 5, Lectures for the upcoming quiz 2 and midterms in FIL SlideShare Explore Search You.

Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Kahulugan at Kahalagahan ng Komunik Embed Size px.

Kuch aisa kr kamal mp3 song download

Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Kleo Arga. Reyshyl Arevalo. Show More. No Downloads. Views Total views.

Afrique media sante

Actions Shares. No notes for slide. Komunikasyon 1. Tahasan itong binubuo ng dalawang panig: isang nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang nang walang lamangan Atienza et. Ruben et. Nagbubunga ang ganitong pagpapalitan ng pagkakaunawaan at kaunlaran ng lipunan.Ang salitang komunikasyon ay hango sa salitang Latin na "communis" na nangangahulugang "pagbabahagi, pagpapabatid, o pakikilahok.

Ang komunikasyong berbal ay pakikipagtalastasan na nangangailangan ng kilos upang maipabatid ang mensahe. Mahalaga ang komunikasyon sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon na maibahagi ng tao sa kaniyang kapuwa ang kaniyang naiisip at nadarama.

tsanel ng komunikasyon

Ito ang pinakahuling elemento at nagsasaad na naging kompleto at matagumpay ang proseso ng komunikasyon. Komunikasyon GSolomon.

DRAFT 10th grade. Played 0 times. Print Share Edit Delete Report an issue. Start a live quiz. Students progress at their own pace and you see a leaderboard and live results. Assign homework.

Tempo di scongelamento carne con microonde

Finish Editing. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. Question 1. Tama o Mali: Ang salitang komunikasyon ay hango sa salitang Latin na "communis" na nangangahulugang "pagbabahagi, pagpapabatid, o pakikilahok. Question 2.

Maptool import map

Tama o Mali: Ang komunikasyong berbal ay pakikipagtalastasan na nangangailangan ng kilos upang maipabatid ang mensahe. Question 3. Tama o Mali: Mahalaga ang komunikasyon sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon na maibahagi ng tao sa kaniyang kapuwa ang kaniyang naiisip at nadarama. Question 4. Ano ang ikatlong elemento sa proseso ng komunikasyon? Question 5. Question 6. Ito ang nagsisilbing sagabal sa proseso ng komunikasyon. Question 7. Tukuyin ang uri ng komunikasyong di-berbal batay sa halimbawa: Pagluha.

Question 8. Tukuyin ang uri ng komunikasyon di-berbal batay sa halimbawa: Pagpalakpak ng mga kamay. Question 9. Tukuyin ang uri ng komunikasyon di-berbal batay sa halimbawa: Pagtapik sa balikat ng kaibigan na may problema. Question Tukuyin ang uri ng komunikasyon di-berbal batay sa halimbawa: Pagsusuot ng PPE.Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

tsanel ng komunikasyon

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Jul 28, Komunikasyon- depinisyon, halaga, katangian, uri at mga modelo. SlideShare Explore Search You.

Kahalagahan ng Balita

Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Komunikasyon - Akademikong Filipino tungo sa Epektibong Komunikasyon. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Joy Kenneth S Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Karmina Gumpalstudent Follow. Published in: Education.

Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Allen Kenneth Gas. Hailla Cabrera. Kurt Smith Gutlay. Lheno Claud. Khrystal Tyler. Show More.

Cupones para imprimir de smartsource

No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide.Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo.

Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksiyon ng mga tao sa isa't isa. Ang komunikasyon sa biyolohiya ay kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng biswalawditoryoo sa biyokimikal na paraan. Ang komunikasyong pang-tao naman ay kakaiba dahil sa malawak na gamit ng wika.

Ang hindi pang-taong komunikasyon naman ay inaaral sa biyosemiyotiko. Ang hindi pasalitang komunikasyon ay naglalarawan sa proseso ng paglalathala ng kahulugan sa pamamagitan ng mga mensahe na hindi kinakailangan ang mga salita. Ang mga halimbawa ng hindi pasalitang komunikasyon ay ang komunikasyong sa pamamagitan ng hipo haptickomumikasyong kronemerika, mga pagkumpas, wika ng katawan, pangungusap ng mukhapagkikita ng mataat kung paano manamit ang isang tao.

Ang pagsasalita ay maaari ring maglaman ng mga elemento ng hindi pasalitang komunikasyon tulad ng mistulang wika, halimbawa. Gayun din, ang mga nasusulat na teksto ay naglalaman din ng mga elemento ng hindi pasalitang komunikasyon tulad ng estilo sa pagsulat at ang paggamit ng emoji" upang maipahayag ang nararamdaman sa pamamagitan ng porma ng mga imahe.

Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o matukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa. Maaari din na intrapersonal o interpersonal ang komunikasyon.

May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan.

Komunikasyon

Maaari na intensiyonal o di intensiyonal, interaktib, transaktib,ang komunikasyon; maaari din na di pasalita o pasalita ito. May mga ilang paktor ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. Sa telekomunikasyon, nangyari sa pinakaunang transatlantic na pamamahayag gamit ang two-way radio noong 25 Hulyo Tingnan din: semaphoretelegraphytelephonyat radioteletype - kilala din bilang Public Switched Telephone Network, communications satellitesethernetat ang internet - isang network ng mga kabit-kabit na computer network.

Habang bumabalangkas ang teknolohiyakailangan din bumalangkas ang communication protocol ; halimbawa, kailangang matuklasan ni Thomas Edison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng hello sa pamamagitan ng boses sa malayong distansiya; di maintindihan o nawawala ang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng hail.

Maaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibang larangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerong ng tao debatetalk radioe-mailpersonal na sulat at sa mga malawak na pagkakalat ng isang payak na mensahe ugnayang pampublikotelebisyonpelikula. Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na " communicare " ang pagkakautang natin sa mga Romano sa larangan ng komunikasyon. Sila ang kauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat o sistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buong imperyo ng Roma.

Mga Konsiderasyon Sa Mabisang Komunikasyon

Dahil sa sistemang ito, madaling natipon ng Roma ang kaalaman ukol sa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan. Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang virtual management. Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. Habang nagbabago ang mundo, nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa. Sa katotohanan, ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon ang gumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino - tignan natin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng web cam chat at iba pang biswal na komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mga magkakalayong tao.

Communication apprehension o pangamba sa komunikasyon ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa. Maaring naimpluwensiyahan ng sariling-pagkakilala ang pagkabalisang iyon. Maaari din maging sagabal sa komunikasyon ang bypassing lumalagtawdiskriminasyon at polarisasyon. Isa sa mahalagang hadlang sa maraming pook sa mundo ang pagkabigong ibahagi ang karaniwang wika.

Komunikasyon Araling Panlipunan. Idinirekta mula sa Mga komunikasyon.Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksiyon ng mga tao sa isa't isa. Ang komunikasyon sa biyolohiya ay kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng biswalawditoryoo sa biyokimikal na paraan.

Ang komunikasyong pang-tao naman ay kakaiba dahil sa malawak na gamit ng wika. Ang hindi pang-taong komunikasyon naman ay inaaral sa biyosemiyotiko. Ang hindi pasalitang komunikasyon ay naglalarawan sa proseso ng paglalathala ng kahulugan sa pamamagitan ng mga mensahe na hindi kinakailangan ang mga salita.

Ang mga halimbawa ng hindi pasalitang komunikasyon ay ang komunikasyong sa pamamagitan ng hipo haptickomumikasyong kronemerika, mga pagkumpas, wika ng katawan, pangungusap ng mukhapagkikita ng mataat kung paano manamit ang isang tao. Ang pagsasalita ay maaari ring maglaman ng mga elemento ng hindi pasalitang komunikasyon tulad ng mistulang wika, halimbawa.

Gayun din, ang mga nasusulat na teksto ay naglalaman din ng mga elemento ng hindi pasalitang komunikasyon tulad ng estilo sa pagsulat at ang paggamit ng emoji" upang maipahayag ang nararamdaman sa pamamagitan ng porma ng mga imahe. Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o matukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa. Maaari din na intrapersonal o interpersonal ang komunikasyon. May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao.

Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan. Maaari na intensiyonal o di intensiyonal, interaktib, transaktib,ang komunikasyon; maaari din na di pasalita o pasalita ito.

May mga ilang paktor ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. Sa telekomunikasyon, nangyari sa pinakaunang transatlantic na pamamahayag gamit ang two-way radio noong 25 Hulyo Tingnan din: semaphoretelegraphytelephonyat radioteletype - kilala din bilang Public Switched Telephone Network, communications satellitesethernetat ang internet - isang network ng mga kabit-kabit na computer network. Habang bumabalangkas ang teknolohiyakailangan din bumalangkas ang communication protocol ; halimbawa, kailangang matuklasan ni Thomas Edison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng hello sa pamamagitan ng boses sa malayong distansiya; di maintindihan o nawawala ang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng hail.

Maaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibang larangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerong ng tao debatetalk radioe-mailpersonal na sulat at sa mga malawak na pagkakalat ng isang payak na mensahe ugnayang pampublikotelebisyonpelikula.

Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na " communicare " ang pagkakautang natin sa mga Romano sa larangan ng komunikasyon. Sila ang kauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat o sistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buong imperyo ng Roma. Dahil sa sistemang ito, madaling natipon ng Roma ang kaalaman ukol sa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan.

Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang virtual management. Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. Habang nagbabago ang mundo, nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa. Sa katotohanan, ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon ang gumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino - tignan natin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng web cam chat at iba pang biswal na komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mga magkakalayong tao.

Communication apprehension o pangamba sa komunikasyon ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa. Maaring naimpluwensiyahan ng sariling-pagkakilala ang pagkabalisang iyon. Maaari din maging sagabal sa komunikasyon ang bypassing lumalagtawdiskriminasyon at polarisasyon.

Penyedia dalam swakelola adalah

This Post Has Comments

Leave a Reply